Cwblhawyd y prosiect Technoleg Gynorthwyol Electronig (TGe) ar ôl ychydig wythnosau olaf o weithgarwch dwys a rhaglen helaeth o ddigwyddiadau lansio ledled y DU.

Rhan bwysig o hyn oedd lansio'r wefan www.technologytocare.org.uk i wasanaethu fel cartref tymor hir Strategaeth Dysgu ar gyfer y Gweithlu, Setiau Gwybodaeth a Sgiliau, a Chynllun Gweithredu'r prosiect - yn ogystal â chyfres o adnoddau ychwanegol i ysbrydoli cyflogwyr gofal i fuddsoddi mewn cynyddu capasiti eu staff i ymsefydlu TGe yn rhan annatod o ddarparu gofal.

Mae'r adnoddau ychwanegol yn cynnwys astudiaethau achos fideo ynghyd â chyflwyniad i waith y prosiect a'i ddogfennau allweddol. Yn ogystal, ceir pecyn cymorth ymarferol y gellir ei lawrlwytho i gyflogwyr, cyflenwyr TGe a darparwyr dysgu eraill ei ddefnyddio wrth iddynt weithio gyda'r Setiau Gwybodaeth a Sgiliau. Ewch i'r safle i gael rhagor o wybodaeth!

Er bod gwaith y prosiect wedi'i gwblhau mewn un ystyr, mae'r broses o brofi ei lwyddiant yn dechrau yn awr. Mae'r Cynllun Gweithredu yn amlinellu camau gweithredu penodol y bydd angen eu cynnal yn y sector a chanddo yn y blynyddoedd i ddod. Bydd Hyrwyddwyr TGe yn parhau i gyflawni rôl bwysig wrth iddynt arwain y ffordd i sicrhau bod y rhai hynny sy'n defnyddio gwasanaethau gofal yn rhannu manteision y technolegau newydd rydym ni oll yn eu mwynhau.