Buddsoddi yn y gweithlu

Os ydych yn gweithio, neu am weithio, mewn gofal cymdeithasol, gwaith cymdeithasol neu wasanaethau plant yn y DU, yna ni yw'r Cyngor Sgiliau Sector i chi. Nod Sgiliau Gofal a Datblygu yw eich bod chi, y gweithlu, yn gweithio ar lefel fyd-eang. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i'ch cyflogwyr roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi wneud eich swydd yn rhagorol, a gallu datblygu'ch gyrfa a'i symud yn ei blaen a bod yn falch ohoni. Byddwn yn gwybod bod ein gwaith wedi llwyddo pan fydd y bobl sy'n darparu'r gwasanaethau hanfodol hyn yn cael eu parchu gan y boblogaeth a'u bod yn ymddiried ynoch am y gwaith a wnewch.

Datblygu gweithlu sy'n fedrus a chymwys

Rydym am eich helpu chi i wneud eich swydd orau y gallwch. Bydd cyfeirio at ein codau ymarfer a'n safonau galwedigaethol cenedlaethol (SGC) o gymorth i chi ddeall y safonau gofynnol y dylech fod yn gweithio tuag atynt, yn dibynnu ar eich swydd. Ewch at adran 'Gyrfaoedd Gofalu' (dolen) ein gwefan i ganfod mwy am safonau a chymwysterau.

Proffesiynoli'r gweithlu: Rheoleiddio a chofrestru

Mae'n ofynnol i weithwyr cymdeithasol ar draws y DU ac i weithwyr gofal cymdeithasol (yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban) gofrestru gyda'r cynghorau gofal yn eu gwlad eu hunain. Mae hyn yn ein cynorthwyo i gynyddu amddiffyn pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, codi safonau ymarfer a chodi hyder y cyhoedd yn y sector. Mae'r Gofrestr hefyd yn eich gosod chi fel gweithwyr gofal cymdeithasol ar dir tebyg i weithwyr proffesiynol gwasanaethau cyhoeddus eraill fel meddygon ac athrawon. I ganfod mwy am sut i gofrestru, cliciwch ar y dolenni a ganlyn:

Hyrwyddo ymarfer gorau

Wrth i ni ymdrechu i gael gweithlu o safon fyd-eang, mae'n bwysig cydnabod, rhannu a hyrwyddo arfer gorau. Gwneir hyn mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Un o'r rhain yw drwy ein seremonïau gwobrau 'Acolâd' a gynhelir ar draws y DU bob blwyddyn. Sgiliau Gofal a Datblygu oedd y Cyngor Sgiliau Sector cyntaf i gynnal seremonïau gwobrau o'r math hwn ar draws y DU. Ers eu dechreuad, rydym wedi cael dros 1000 o enwebiadau ac wedi cyflwyno dros 90 o wobrau am arfer rhagorol gan ofalwyr a gweithwyr cymdeithasol. Mynychir yr Acoladau gan lawer o bobl. Byddwn hefyd yn rhedeg mentrau dilynol, fel gweithdai lle bydd yr enillwyr yn hyfforddi a chyfarwyddo'r rhai sydd angen gwella mewn ffyrdd sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn ar y llinell flaen. Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael gwybod mwy am ddigwyddiadau Acoladau yn Lloegr, Cymru a'r Alban.

http://www.skillsforcare.org.uk/accolades/accolades.aspx
http://https://socialcare.wales/news-and-events
http://www.sssc.uk.com/sssc/care-accolades/about-the-care-accolades.html

Sut i gymryd rhan

Ewch at adran 'Dweud eich dweud' y wefan hon i gael gweld beth yw'r materion o bwys ar hyn o bryd, a chael dweud wrthym beth yw'ch barn chi amdanynt. Neu, os oes gyda chi syniad da ac am ei rannu â ni, anfonwch e-bost at sscinfo@skillsforcareanddevelopment.org.uk

Hyrwyddo ymarfer gorau

Wrth i ni ymdrechu i gael gweithlu o safon fyd-eang, mae'n bwysig cydnabod, rhannu a hyrwyddo arfer gorau. Gwneir hyn mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Un o'r rhain yw drwy ein seremonïau gwobrau 'Acolâd' a gynhelir ar draws y DU bob blwyddyn. Sgiliau Gofal a Datblygu oedd y Cyngor Sgiliau Sector cyntaf i gynnal seremonïau gwobrau o'r math hwn ar draws y DU. Ers eu dechreuad, rydym wedi cael dros 1000 o enwebiadau ac wedi cyflwyno dros 90 o wobrau am arfer rhagorol gan ofalwyr a gweithwyr cymdeithasol. Mynychir yr Acoladau gan lawer o bobl. Byddwn hefyd yn rhedeg mentrau dilynol, fel gweithdai lle bydd yr enillwyr yn hyfforddi a chyfarwyddo'r rhai sydd angen gwella mewn ffyrdd sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn ar y llinell flaen.